FANDOM


DEdit

 • Dosan Saito

HEdit

 • Hideyoshi Toyotomi

IEdit

 • Iehisa Shimazu
 • Ieyasu Tokugawa

KEdit

 • Kagekatsu Uesugi
 • Kanetsugu Naoe
 • Katsuie Shibata
 • Katsuyori Takeda
 • Keiji Maeda
 • Kennyo Honganji
 • Kenshin Uesugi
 • Kiyomasa Kato
 • Kotaro Fuma
 • Kunoichi

MEdit

 • Masakage Yamagata
 • Masayuki Sanada
 • Motochika Chosokabe
 • Motonori Mouri

NEdit

 • Nagahide Niwa
 • Naomasa Ii
 • Nobuchika Chosokabe
 • Nobunaga Oda
 • Nobutada Oda
 • Nobuyuki Sanada

SEdit

 • Sasuke Sarutobi
 • Shingen Takeda
 • Sorin Otomo

TEdit

 • Tadakatsu Honda
 • Toshihisa Shimazu
 • Toshiie Maeda

YEdit

 • Yoshihiro Shimazu
 • Yoshihisa Shimazu
 • Yoshitatsu Saito
 • Yukimura Sanada